nestbus.eu

Wacek 31.01.2021

Nowoczesna wersja "Starego Domu"

Historia tego budynku jest bardzo interesująca, okazuje się, że został zbudowany przez Rzymian w tym samym celu, co poprzednie dwa i pół kilometra. W międzyczasie został zbudowany w nowym typie budynku, czyli w sposób wyjątkowy na swój sposób. Został zbudowany przez pierwszych chrześcijańskich królów z terenu G


Czytaj więcej...